نام کامل:بیرامی,نام مستعار:خدمات مشاوره آروشا.آدرس سایت:www.acig.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود
  • تصویر شش
  • تصویر هشت
  • تصویر هفت
  • تصویر نه

نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS

نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS

نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS

در این مقاله راجع به نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS میخوانیم :

اگرچه استقرار سیستم های مدیریتی،  توانسته بسیاری از الزامات اولیه مدیریت سازمان ها و شرکت ها را تامین نماید، ولی عدم کارایی و اثربخشی این سیستم ها در پاره ای موارد انکارناپذیر است.

بطوریکه دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای چنین سیستم هایی در کشور ما با سایر کشورها تفاوت های معنا دار و قابل ملاحظه‌ای دارد.

محققین و مشاورین سیستم های مدیریت دلایل زیادی را برای این ناکارآمدی‌ها برشمرده‌اند که نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS به دنبال رفع آن ها می‌باشد.

زیر سیستم های اصلی نرم‌افزار IMS عبارت است از:

1-1 مدیریت تضمین کیفیت QA

در این بخش، ماژول های اصلی فرآیند مدیریت کیفیت وجود دارد که شامل ماژول‌های زیر است:

1- 1-1 ماژول کنترل مدارک و داده ها:

فرآیند کنترل مدارک و داده ها، معمولاً یکی از فرایندهای پر هزینه و زمان بَر سیستم کیفیت می‌باشد. همچنین به دلیل گستردگی حجم فعالیت های این فرایند، معمولاً خطاهای زیادی در توزیع مدارک معتبر و یا جمع آوری مدارک منسوخ اتفاق می افتد.

ماژول کنترل مدارک و داده های این نرم افزار، تمام مراحل ایجاد، توزیع، بازنگری و منسوخ نمودن مدارک را مکانیزه می نماید.

1- 1-2 ماژول کنترل سوابق:

در این ماژول شناسنامه سوابق کیفیت ثبت می شود و کاربران هر واحد با مراجعه به نرم افزار می تواند از سوابقی که می بایست در آن واحد نگهداری شود و همچنین شرایط نگهداری و امحاء آنها اطلاع پیدا کند. علاوه بر این فرایند صدور مجوز امحاء نیز از وظایف این ماژول است.

1- 1-3 ماژول مدیریت فرآیندها:
یکی از وظایف اصلی نماینده مدیریت در هر سازمان، جمع بندی و گزارش عملکرد فرایندها در فواصل زمانی مورد نیاز می باشد. از آنجا که تعداد و پراکندگی معیارهای پایش در سطح سازمان‌ها معمولاً زیاد است، جمع بندی گزارشات از واحدهای مختلف به کندی صورت می‌گیرد.

وظیفه اصلی بخش نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS ، جمع آوری همه اطلاعاتی است که یک فرآیند با آن شناسایی می شود از جمله ورودی ها و خروجی‌ ها، مالک فرایند، واحدهای ذیربط، منابع و....

وظیفه مهم دیگر این ماژول تعریف معیارهای پایش هر فرآیند، یادآوری به مالکین فرایندها در خصوص ثبت مقادیر معیارهای پایش بر اساس تواتر زمانی تعیین شده و همچنین ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به مقادیر اندازه گیری شده آن ها می باشد.

1- 1-4 ماژول ممیزی داخلی

از یک سو، فرآیند ممیزی داخلی از جمله فرایند های مهم و کلیدی سیستم مدیریت کیفیت است، و از سوی دیگر پیگیری مغایرت‌های مشاهده شده در ممیزی، معمولاً با مشکلات زیادی روبرو است.

نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل و مدیریت کنیم.

البته وجود و یا عدم وجود سیستم یکپارچه در یک سازمان بیشتر برای نماینده مدیریت واحد تضمین کیفیت وممیزان داخلی قابل لمس می باشد.

شاید وجود این سیستم برای کارکنان سازمان خیلی مشهود نباشد .

سیستم زمانی یکپارچه می شود که حداقل دوران مراقبتی گواهینامه ها گذشته باشد.

استقرار نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS در سازمان به دلایل ذیل مفید خواهد بود:

1- در ممیزی های داخلی یا خارجی مشکلات بصورت یکجا دیده می شوند وعدم انطباق ها باهم شناسایی و رفع می شود ویا اقدام اصلاحی انجام می گیرد.

2- هزینه های ممیزی کاهش پیدا می کند .

3-در تدوین چشم انداز- خط مشی سیستم – استراتژی ها کمک موثری می باشد و دید مدیریت سازمان را وسیع تر می کند (در صورت معتقد بودن)

4- در صورت نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS  چنانچه ممیزی ها با فاصله زمانی کم انجام شوند سیستم اثر بخشی بیشتری خواهد داشت و قطعاً اقدامات اصلاحی کمتر خواهند بود.

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.

در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت ایزو 9001 سیستم مدیریت محيط زیست ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند.

نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS

نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.

برخی مزایای استقرار نرم افزار مدیریت جامع فرایندهاIMS مدیریت کيفيت ISO 9001، سیستم مدیریت محيط زيست ISO 14001 و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:

• کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
• کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
• ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
• وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

فرآیند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر ممیزی ها است

اجزا نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS

در نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS استاندارد ایزو ۹۰۰۱ پذیرش یک دیدگاه رادرهنگام ایجاد، بکارگیری و بهبود اثربخشی نظام مدیریت کیفیت به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب می نماید.

در استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده اند که عناصر یک نظام مدیریت، محیطی کارا را برای سازمان فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزمات مدیریت، یکپارچه شوند و سازمان ها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی یاری نمایند و در استاندارد OHSAS 18001 ایجاد نظام مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای به منظور حذف یا به حداقل رساندن ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارکنان و سایر طرف های ذینفع که ممکن است در معرض این ریسک ها قرار گیرند.

تفاوت گواهینامه نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS با گواهینامه HSE

گواهینامه های IMS و HSE هر دو از نوع گواهینامه های ترکیبی هستند به این معنی که نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS شامل سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 بوده و استاندارد HSE-MS شامل ۲ گواهینامه ی ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS 18001 می باشد.

تفاوت HSE و IMS در دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می باشد.

به عبارت دیگر شرکت هایی که گواهینامه نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS را دریافت می کنند، ذاتا الزامات HSE را نیز پوشش داده اند، لذا برای سازمان ها و شرکت هایی که مایل به دریافت گواهینامه های مدیریتی هستند بهترین انتخاب هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ کاراریی نرم افزار مدیریت جامع فرآیندهاIMS می باشد.
 

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

نشان شده ها

  • نظری ارسال نشده است

مورد علاقه ها

  • نظری ارسال نشده است

نماد اعتماد

خبرخوان

تابناک | TABNAK

سایت خبری تحلیلی تابناک | اخبار ایران و جهان | TABNAK

شمارشگر بازدیدها

امروز63
دیروز67
هفته378
ماه842
کل بازدیدها78188