خدمات  ماویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

  • پیگیری های سیستماتیک

  • ارائه گزارش ها

  • گراف ها و نمودارهای مناسب جهت تصمیم گیری

  • صداقت ، درستکاری و پایبندی به تعهدات

  • اجرای مناسب و تحویل به موقع خدمات اخلاق حرفه ای

  • رعایت اصل احترام متقابل ، کارگروهی

مجوزهای قانونی شرکت نوآوران آروشا

مجوزهای قانونی برای هر شرکت نشاندهنده اعتبار آن می باشد و اطمینان خاطری برای مشتریان به ارمغان می آورد .

این شرکت با سابقه درخشان مورد تایید شرکت مدیریت منابع آب کشور بوده و همچنین موفق به اخذ تاییدیه های این سازمان و کمیته راهبردی ریاست جمهوری شده است . 

عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران نیز یکی از افتخارات این شرکت محسوب می شود .

همچنین مجوز فنی مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت  را اخذ نموده است .

شرکت نوآوران آروشا دارای سایت خرید ایده و خلاقیت و نوآوری بوده و دارنده تقدیر نامه از چندین پروژه می باشد نظیر :

آب و فاضلاب روستایی و شرکت آب منطقه ای استان لرستان

انجمن حمایت از کودکان کار 

شرکتهای خودرو سازی در حوزه مشاوره و آموزش

دانشگاه ملی و دانشگاه علوم پزشکی ایلام در زمینه آموزش